Triết học là gì?

Triết học là gì? Câu hỏi luôn làm chúng ta bối rối mỗi khi nghe đến.

Theo nghĩa đen, thuật ngữ “triết học” có nghĩa là “tình yêu của trí tuệ”. Theo nghĩa rộng, triết học là một hoạt động mà con người thực hiện khi họ tìm cách hiểu những chân lý cơ bản về bản thân, thế giới mà họ đang sống. Định nghĩa triết học ở khía cạnh là một môn học được giảng dạy ở các trường đại học cũng tương tự. Những người nghiên cứu triết học luôn tham gia vào việc hỏi, trả lời và bàn luận để tìm câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản nhất của cuộc sống (Ví dụ: Hạnh phúc là gì? Làm thế nào chúng ta có thể đạt đến sự tự do?…). Để làm cho việc một cách có hệ thống, triết học hàn lâm thường được chia thành các lĩnh vực nghiên cứu chính như sau:

Triết học là gì?

Siêu hình học

Về cốt lõi, nghiên cứu siêu hình học là nghiên cứu về bản chất của thực tại, về những gì tồn tại trên thế giới, nó như thế nào, và trật tự của nó như thế nào. Trong hàng trăm năm qua, các nhà siêu hình học luôn tranh cãi về một số câu hỏi:

 • Chúa có thật không?
 • Sự thật là gì?
 • Con người là gì? Điều gì làm cho một người giống nhau qua thời gian?
 • Có phải thế giới được cấu tạo chặt chẽ bởi vật chất?
 • Con người có tâm trí không? Nếu vậy, tâm trí có quan hệ như thế nào với cơ thể?
 • Mọi người có ý chí tự do không?
 • Điều gì là nó cho một sự kiện này để gây ra một sự kiện khác?

Tri thức luận

Tri thức luận (hay Nhận thức luận) là nghiên cứu về kiến thức. Nó chủ yếu quan tâm đến những gì chúng ta có thể biết về thế giới và làm thế nào chúng ta có thể biết nó. Các câu hỏi điển hình cần quan tâm trong nhận thức luận là:

 • Tri thức là gì?
 • Chúng ta có thực sự biết gì không?
 • Làm thế nào để chúng ta biết những gì chúng ta biết?
 • Chúng ta có thể được biện minh khi cho rằng chúng ta biết một số điều nhất định không?

Đạo đức học

Nghiên cứu về đạo đức thường liên quan đến những gì chúng ta phải làm và những gì tốt nhất nên làm. Khi đấu tranh với vấn đề này, những câu hỏi lớn hơn về điều gì là tốt và đúng nảy sinh. Vì vậy, nhà đạo đức học cố gắng trả lời những câu hỏi như:

 • Tốt là như thế nào? Điều gì làm cho hành động hoặc con người được cho là tốt?
 • Điều gì là đúng? Điều gì làm cho các hành động đúng?
 • Đạo đức là khách quan hay chủ quan?
 • Tôi nên đối xử với người khác như thế nào?

Logic học

Một khía cạnh quan trọng khác của việc nghiên cứu triết học là những lý lẽ hoặc lý do được đưa ra cho câu trả lời của mọi người cho những câu hỏi này. Cuối cùng, các nhà triết học sử dụng logic để nghiên cứu bản chất và cấu trúc của các lập luận. Các nhà logic học hỏi những câu hỏi như:

 • Điều gì tạo nên suy luận “tốt” hay “xấu”?
 • Làm thế nào để chúng ta xác định xem một phần lập luận đã cho là tốt hay xấu?

Lịch sử triết học

Nghiên cứu triết học không chỉ liên quan đến việc hình thành câu trả lời của riêng một người cho những câu hỏi như vậy, mà còn tìm cách hiểu cách mà mọi người đã trả lời những câu hỏi như vậy trong quá khứ. Vì vậy, một phần quan trọng của triết học là lịch sử của nó, lịch sử của những câu trả lời và lập luận về chính những câu hỏi này. Khi nghiên cứu lịch sử triết học, người ta khám phá ý tưởng của các nhân vật lịch sử như:

PlatoLockeMarx
AristotleHumeMill
AquinasKantWittgenstein
DescartesNietzscheSartre
Một vài nhân vật nổi tiếng trong giới Triết học của thế giới

Điều thường thúc đẩy việc nghiên cứu triết học không chỉ đơn thuần là những câu trả lời hay những lập luận mà chính là những lập luận có tốt hay không và những câu trả lời có đúng hay không. Hơn nữa, nhiều câu hỏi và vấn đề trong các lĩnh vực triết học khác nhau chồng chéo lên nhau và trong một số trường hợp, thậm chí còn hội tụ với nhau.

Tìm hiểu thêm “Triết học là gì?”:

Triết học là gì?

Nguồn: Department of Philosophy