Hiểu thêm một chút về Mặc Môn (Mormon or LDS Church)

Hiểu thêm một chút về Mặc Môn (Mormon or LDS Church)

Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, thường được gọi là Giáo hội LDS (Latter-day Saint) hoặc Giáo hội Thánh thượng Đế Công giáo (Mormon hay Mặc Môn), là một tôn giáo đại chúng có nguồn gốc tại Hoa Kỳ vào thế kỷ 19. Người sáng lập của giáo hội là Joseph Smith, một tôn thờ làm tiên tri, cho rằng ông đã nhận được các ơn lạ từ Chúa và được chỉ dẫn để tạo ra một kinh thánh mới, Kinh Thánh Mới, cùng với nhiều tín điểm độc đáo.

Một trong những điểm đặc biệt của Giáo hội LDS là tôn trọng các Thánh hữu Khiêm nhường, đặc biệt là Joseph Smith và Brigham Young, người đã dẫn dắt giáo hội qua những giai đoạn đầu tiên của sự phát triển của nó. Giáo hội LDS cũng coi mình là việc phục hồi lại Tin lành Chúa Giêsu Kitô ban đầu và cần thiết để đảm bảo sự phục hồi của các nghiên cứu hồi cứu của Chúa trên thế gian.

Một trong những quy tắc quan trọng của Giáo hội LDS là tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đạo đức, bao gồm không uống rượu mạnh hoặc các chất gây nghiện, không hút thuốc lá, và duy trì một cuộc sống gia đình vững mạnh. Giáo hội cũng có một hệ thống giáo dục và quyền lực tôn giáo cấp cao, bao gồm các tòa thánh và các hội đồng lãnh đạo.

Ngoài ra, Giáo hội LDS có một lịch sử phát triển nhanh chóng và rộng rãi, với hơn 16 triệu tín đồ trên toàn thế giới vào năm 2021. Giáo hội này cũng hoạt động tích cực trong các hoạt động xã hội và từ thiện và có một quân đội tình nguyện viên rất lớn để hỗ trợ trong các nhiệm vụ của họ.