Về tôi

Website tạo ra chỉ nhằm mục đích đăng tải những thông tin cơ bản của ngành khoa học xã hội. Từ đây, người có hứng thú hãy men theo những gợi ý trong bài viết mà tìm đến tri thức thực sự, tất cả những gì ở trên đây chỉ nên tham khảo và lấy đó làm bước đệm để đi xa hơn. Không nên xem tri thức được đăng tải là điều đúng đắn tuyệt đối.

Với sức lực của cá nhân, sẽ cố gắng duy trì website một cách phi lợi nhuận lâu nhất có thể. Nếu người đọc có lòng ủng hộ để duy trì, xin hãy liên hệ email phía dưới.

Trân trọng.

Liên hệ: connguoichungta@gmail.com