Category: Tâm lý

Alfred Adler là ai?

Alfred Adler là ai?
Alfred Adler sinh vào năm 1870 tại Vienna, Áo và là một trong những học trò nổi tiếng của Sigmund Freud, người sáng lập trường phái tâm lý học phân tâm. Tuy nhiên, Adler đã…

Jacques Lacan là ai?

Jacques Lacan là ai?
Jacques Lacan (1901-1981) là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng trong lĩnh vực tâm lý học và triết học phân tâm thế kỷ 20. Sinh vào ngày 13 tháng 4 năm…

Sigmund Freud là ai?

Sigmund Freud là ai?
Sigmund Freud được xem xét là một trong những nhà tâm lý học lớn nhất trong lịch sử, và ông đã đặt nền móng cho nhiều khía cạnh quan trọng của tâm lý học hiện…

William James là ai?

William James là ai?
William James, tên đầy đủ là William James Sr., là một nhà triết học, nhà tâm lý học, và nhà tri thức người Mỹ nổi tiếng, được coi là một trong những tác giả quan…

Albert Bandura là ai?

Albert Bandura là ai?
Albert Bandura, một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng và tầm quan trọng trong lĩnh vực tâm lý học, đã đặt dấu ấn sâu đậm vào nghiên cứu và hiểu biết về hành…