Category: Triết học

Adam Smith là ai?

Adam Smith là ai?
Adam Smith là một nhà kinh tế học, triết gia, và nhà văn người Scotland, được coi là một trong những tượng đài quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế và triết học trong…

Karl Marx là ai?

Karl Marx là ai?
Karl Marx (1818-1883) một nhà triết học, kinh tế học và nhà chính trị người Đức, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử của con người qua sự phát triển của triết…

Socrates là ai?

Socrates là ai?
Socrates là một nhà triết học, nhà tư tưởng và là một trong những nhân vật quan trọng nhất của triết học phương Tây. Ông được coi là người sáng lập ra triết học đạo…