Author: admin

Alfred Adler là ai?

Alfred Adler là ai?
Alfred Adler sinh vào năm 1870 tại Vienna, Áo và là một trong những học trò nổi tiếng của Sigmund Freud, người sáng lập trường phái tâm lý học phân tâm. Tuy nhiên, Adler đã…

Jacques Lacan là ai?

Jacques Lacan là ai?
Jacques Lacan (1901-1981) là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng trong lĩnh vực tâm lý học và triết học phân tâm thế kỷ 20. Sinh vào ngày 13 tháng 4 năm…

W.E.B. Du Bois là ai?

W.E.B. Du Bois là ai?
W.E.B. Du Bois (1868-1963) là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ về phân biệt chủng tộc và phong trào nhân quyền. Sinh ra tại Great…