Category: Xã hội

Edward Said là ai?

Edward Said là ai?
Edward Said (1935 – 2003) một học giả xuất sắc và người viết nổi tiếng, ông sinh ra trong một gia đình người Palestine có truyền thống trí thức. Edward Said là một trong những…