Category: Xã hội

W.E.B. Du Bois là ai?

W.E.B. Du Bois là ai?
W.E.B. Du Bois (1868-1963) là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ về phân biệt chủng tộc và phong trào nhân quyền. Sinh ra tại Great…

Anthony Giddens là ai?

Anthony Giddens là ai?
Anthony Giddens có tên đầy đủ là Anthony David Giddens là một trong những nhà xã hội học nổi tiếng và ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Ông chào…

Edward Said là ai?

Edward Said là ai?
Edward Said (1935 – 2003) một học giả xuất sắc và người viết nổi tiếng, ông sinh ra trong một gia đình người Palestine có truyền thống trí thức. Edward Said là một trong những…