Khái niệm về cấu trúc xã hội trong xã hội học

cau truc xa hoi

Cấu trúc xã hội là một tập hợp có tổ chức của các thiết chế xã hội và các khuôn mẫu của các mối quan hệ được thể chế hóa cùng nhau tạo nên xã hội. Cơ cấu xã hội vừa là sản phẩm của tương tác xã hội, vừa trực tiếp quyết định nó. Các cấu trúc xã hội không thể nhìn thấy ngay lập tức đối với người quan sát chưa qua đào tạo, tuy nhiên, chúng luôn hiện hữu và ảnh hưởng đến mọi chiều trải nghiệm của con người trong xã hội.

Sẽ rất hữu ích khi nghĩ về cấu trúc xã hội như hoạt động trên ba cấp độ trong một xã hội nhất định: cấp độ vĩ mô, cấp độ trung bình và cấp độ vi mô.

cau truc xa hoi

Cơ cấu xã hội: Cấp độ vĩ mô của xã hội

Khi các nhà xã hội học sử dụng thuật ngữ “cấu trúc xã hội”, họ thường đề cập đến các lực lượng xã hội ở cấp độ vĩ mô bao gồm các thiết chế xã hội và các mẫu mối quan hệ được thể chế hóa. Các thể chế xã hội chính được các nhà xã hội học công nhận bao gồm gia đình, tôn giáo, giáo dục, truyền thông, luật pháp, chính trị và kinh tế. Đây được hiểu là những thể chế riêng biệt có liên quan và phụ thuộc lẫn nhau và cùng nhau giúp tạo nên cấu trúc xã hội bao trùm của một xã hội.

Các thiết chế này tổ chức các mối quan hệ xã hội của chúng ta với những người khác và tạo ra các khuôn mẫu của các mối quan hệ xã hội khi nhìn trên quy mô lớn. Ví dụ, thể chế gia đình tổ chức mọi người vào các mối quan hệ và vai trò xã hội riêng biệt, bao gồm mẹ, cha, con trai, con gái, vợ chồng, v.v., và thường có một thứ bậc cho các mối quan hệ này, dẫn đến sự chênh lệch quyền lực. Tương tự đối với tôn giáo, giáo dục, luật pháp và chính trị.

Những sự thật xã hội này có thể ít rõ ràng hơn trong các thể chế của truyền thông và kinh tế, nhưng chúng cũng hiện diện ở đó. Trong những tổ chức này, có những tổ chức và những người nắm giữ nhiều quyền lực hơn những tổ chức khác để xác định những gì xảy ra bên trong họ, và như vậy, họ nắm giữ nhiều quyền lực hơn trong xã hội. Hành động của những người này và tổ chức của họ hoạt động như những lực lượng cấu trúc trong cuộc sống của tất cả chúng ta.

Việc tổ chức và vận hành các thiết chế xã hội này trong một xã hội nhất định dẫn đến các khía cạnh khác của cấu trúc xã hội, bao gồm cả sự phân tầng kinh tế – xã hội, không chỉ là sản phẩm của một hệ thống giai cấp mà còn được xác định bởi sự phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính có hệ thống, cũng như các các hình thức thiên vị và phân biệt đối xử.

Cấu trúc xã hội của Hoa Kỳ dẫn đến một xã hội phân tầng rõ rệt, trong đó rất ít người kiểm soát của cải và quyền lực – và họ có xu hướng là người da trắng và nam giới trong lịch sử – trong khi đa số có rất ít điều này. Cho rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc được đưa vào các tổ chức xã hội cốt lõi như giáo dục, luật pháp và chính trị, cấu trúc xã hội của chúng ta cũng dẫn đến một xã hội phân biệt chủng tộc có hệ thống. Điều tương tự cũng có thể nói đối với vấn đề lệch lạc giới tính và phân biệt giới tính.

cau truc xa hoi

Mạng lưới xã hội: Biểu hiện cấp độ trung mô của cấu trúc xã hội

Các nhà xã hội học xem cấu trúc xã hội hiện diện ở cấp độ “trung bình” – giữa cấp độ vĩ mô và vi mô – trong các mạng lưới xã hội được tổ chức bởi các thiết chế xã hội và các mối quan hệ xã hội được thể chế hóa mô tả ở trên. Ví dụ: chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống thúc đẩy sự phân biệt đối xử trong xã hội Hoa Kỳ, điều này dẫn đến một số mạng lưới đồng nhất về chủng tộc. Phần lớn người da trắng ở Hoa Kỳ ngày nay có các mạng xã hội hoàn toàn là người da trắng.

Mạng xã hội của chúng ta cũng là một biểu hiện của sự phân tầng xã hội, theo đó các mối quan hệ xã hội giữa con người được cấu trúc bởi sự khác biệt giai cấp, khác biệt về trình độ học vấn và chênh lệch về mức độ giàu có.

Đổi lại, mạng xã hội hoạt động như một lực lượng cấu trúc bằng cách định hình các loại cơ hội có thể có hoặc có thể không dành cho chúng ta, và bằng cách thúc đẩy các chuẩn mực hành vi và tương tác cụ thể để xác định tiến trình và kết quả cuộc sống của chúng ta.

Tương tác xã hội: Cấu trúc xã hội ở cấp độ vi mô

Cấu trúc xã hội biểu hiện ở cấp độ vi mô trong những tương tác hàng ngày mà chúng ta có với nhau dưới các hình thức chuẩn mực và phong tục tập quán. Chúng ta có thể thấy nó hiện diện theo cách mà các mối quan hệ được thể chế hóa theo khuôn mẫu định hình sự tương tác của chúng ta trong các tổ chức nhất định như gia đình và giáo dục, và nó hiện diện trong cách các ý tưởng được thể chế hóa về chủng tộc, giới tính và tình dục định hình những gì chúng ta mong đợi từ người khác, cách chúng ta mong đợi được họ nhìn thấy và cách chúng tôi tương tác với nhau.

Kết luận

Tóm lại, cấu trúc xã hội bao gồm các thiết chế xã hội và các mẫu mối quan hệ được thể chế hóa, nhưng chúng ta cũng hiểu nó hiện diện trong các mạng xã hội kết nối chúng ta và trong các tương tác lấp đầy cuộc sống hàng ngày của chúng ta.