Habitus là gì? – Một khái niệm quan trọng

Habitus là gì

Trong lĩnh vực xã hội học, khái niệm “Habitus” đã trở thành một khía cạnh quan trọng và không thể thiếu trong việc nghiên cứu và hiểu về xã hội và hành vi con người. Khái niệm này, được phát triển bởi nhà xã hội học nổi tiếng Pierre Bourdieu.

Habitus không chỉ đơn thuần là một khái niệm lý thuyết mà nó còn là một phần quan trọng trong việc giải thích tại sao con người hành xử như vậy trong xã hội. Khái niệm này nằm ở trung tâm của việc hiểu về sự ảnh hưởng của môi trường xã hội, văn hóa và lịch sử lên những quyết định, hành vi và sự phân chia xã hội.

Habitus cũng giúp ta nắm bắt sự gắn kết giữa cá nhân và xã hội, với sự tác động lẫn nhau giữa hành vi của cá nhân và vị trí xã hội của họ. Nó mở ra cửa cho việc nghiên cứu sâu hơn về sự không bình đẳng xã hội, về cách mà người dân trong các tầng lớp khác nhau thể hiện và duy trì sự khác biệt xã hội của họ thông qua Habitus của họ.

Khái niệm về Habitus

AĐịnh nghĩa cơ bản của Habitus:

Habitus là một khái niệm đặc biệt và phức tạp trong lĩnh vực xã hội học, mà Pierre Bourdieu, nhà xã hội học người Pháp, đã phát triển vào những năm 1970. Từ “Habitus” bắt nguồn từ từ tiếng Latin “habitus”, có nghĩa là “tình trạng”, và nó được Bourdieu định nghĩa là một hệ thống kiến thức vô thức, thái độ và giá trị mà một người tích luỹ thông qua môi trường xã hội của họ. Habitus ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định và hành vi của con người mà họ thường không nhận thức.

Habitus không chỉ đơn thuần là một bộ khung về kiến thức và cách thức hành xử, mà còn chứa đựng những kí ức, trải nghiệm và giá trị mà con người đã tích luỹ từ quá khứ của họ. Nó là một loại “chỉ dẫn vô thức” để họ hiểu và đáp ứng môi trường xã hội xung quanh.

Xuất phát điểm từ trường học của Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu đã phát triển khái niệm Habitus dựa trên nghiên cứu sâu rộng về sự không bình đẳng xã hội và văn hóa. Trong nghiên cứu của mình, ông quan tâm đến cách mà người dân thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau có những cách tiếp cận và hành xử khác nhau đối với các vấn đề như giáo dục, nghệ thuật, và văn hóa. Ông tin rằng Habitus là một yếu tố quyết định trong việc xác định cách mà con người tạo ra và duy trì sự không bình đẳng xã hội.

Sự ảnh hưởng của văn hóa, xã hội và môi trường xã hội đối với Habitus

Habitus không tự nhiên mà nó được hình thành và thay đổi dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có văn hóa, xã hội và môi trường xã hội. Văn hóa địa phương, giáo dục, gia đình, bạn bè và các yếu tố xã hội khác đều đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành Habitus của một người. Ví dụ, một người lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật có thể có một Habitus khác biệt so với người lớn lên trong một gia đình nông thôn với truyền thống nông nghiệp.

Sự ảnh hưởng của môi trường xã hội cũng có thể thay đổi Habitus theo thời gian. Ví dụ, sự thay đổi trong xã hội, kinh tế, hoặc chính trị có thể dẫn đến sự thay đổi trong giá trị và thái độ của một cá nhân. Habitus không cố định mà nó có thể thay đổi và tiến hóa khi con người tiếp xúc với các yếu tố mới trong cuộc sống của họ.

Cấu trúc Habitus

Các yếu tố cấu thành Habitus

Habitus không phải là một thực thể đơn lẻ mà nó bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, tạo nên một hệ thống phức tạp ẩn sau hành vi của con người. Các yếu tố quan trọng của Habitus bao gồm:

 • Kiến thức: Kiến thức trong Habitus không chỉ đơn thuần là kiến thức học thuật mà còn bao gồm kiến thức về văn hóa, xã hội, và cách thức hoạt động trong môi trường xã hội. Nó thể hiện qua cách người ta hiểu về thế giới xung quanh, cách họ giải quyết vấn đề và tạo ra kiến thức mới.
 • Giá trị: Giá trị là những ước mơ, mục tiêu, và sự quan tâm của cá nhân. Nó xác định các ưu tiên và quyết định của họ. Ví dụ, một người có giá trị cao về sự nghiệp có thể tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân trong khi người khác có giá trị cao về gia đình có thể tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ gia đình mạnh mẽ.
 • Thái độ: Thái độ trong Habitus liên quan đến cách mà con người đánh giá, đối phó và phản ứng với các tình huống và sự kiện trong cuộc sống. Thái độ này có thể là sự lạc quan, bi quan, hoặc cách tiếp cận cụ thể đối với vấn đề cụ thể.

Sự tự động hóa và ổn định của Habitus

Habitus không phải là một tập hợp ý thức mà nó hoạt động trong tình trạng vô thức, tức là con người thường không nhận thức được sự ảnh hưởng của nó đối với hành vi và quyết định của họ. Nó tự động hóa hóa hành vi và tạo ra sự đồng nhất trong các tình huống tương tự.

Habitus cũng có tính ổn định, tức là nó thường thay đổi chậm theo thời gian và chỉ dưới sự tác động mạnh mẽ từ môi trường xã hội hoặc trải nghiệm lớn. Điều này có nghĩa rằng Habitus có thể duy trì tính nhất quán trong các tình huống xã hội và giúp con người xây dựng sự ổn định trong cuộc sống hàng ngày.

Ví dụ và ứng dụng của Habitus

Cách Habitus ảnh hưởng đến hành vi và quyết định của con người

Một trong những khía cạnh quan trọng của Habitus là cách nó ảnh hưởng đến hành vi và quyết định của con người trong đời sống hàng ngày. Habitus không chỉ là một khái niệm lý thuyết trừu tượng mà nó thể hiện thông qua các ví dụ cụ thể về cách con người hành xử.

Ví dụ, một người có Habitus tập trung vào giáo dục có thể luôn khuyến khích con cái học hành chăm chỉ và nắm vững kiến thức. Họ có thể đánh giá cao việc theo đuổi các nghề nghiệp yêu cầu trình độ học vấn cao. Trong khi đó, người có Habitus tập trung vào công việc thủ công có thể đánh giá cao sự khéo léo trong thủ công và truyền đạt những kỹ năng này cho thế hệ sau.

Habitus cũng có thể thể hiện thông qua các quyết định về văn hóa, giải trí và lối sống. Ví dụ, một người có Habitus tập trung vào nghệ thuật có thể thường xuyên tham gia vào hoạt động văn hóa như tham quan bảo tàng và tham gia vào sự sáng tạo nghệ thuật. Ngược lại, người có Habitus tập trung vào thể thao có thể dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao và tham gia vào các sự kiện thể thao.

Ví dụ về sự khác biệt về Habitus trong các tầng lớp xã hội

Habitus thường biểu thị sự khác biệt giữa các tầng lớp xã hội. Người từ các tầng lớp khác nhau thường có những Habitus khác nhau, và điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về quyết định, hành vi và cách tiếp cận cuộc sống.

Ví dụ, một người từ tầng lớp lao động có thể có Habitus tập trung vào các giá trị như lao động chăm chỉ, tiết kiệm và ưu tiên gia đình. Họ có thể chọn nghề làm thủ công hoặc công việc cần sức lao động mạnh mẽ. Ngược lại, người từ tầng lớp tư sản có thể có Habitus tập trung vào giá trị tài sản, đầu tư và mối quan tâm về việc kế thừa tài sản gia đình.

Ứng dụng của Habitus trong nghiên cứu xã hội học và thực tiễn xã hội

Habitus đã có những ứng dụng quan trọng trong nghiên cứu xã hội học và trong thực tiễn xã hội. Trong nghiên cứu xã hội học, việc hiểu Habitus của các tầng lớp xã hội khác nhau giúp làm sáng tỏ sự không bình đẳng xã hội, sự phân chia xã hội và hiểu rõ hơn về văn hóa xã hội.

Habitus cũng có thể được áp dụng trong thực tiễn xã hội, ví dụ như trong giáo dục. Hiểu về Habitus của học sinh có thể giúp giáo viên tạo ra môi trường giảng dạy phù hợp hơn với nền văn hóa và giá trị của học sinh. Nó cũng có thể được áp dụng trong quản lý tổ chức và tạo ra các chương trình xã hội hiệu quả hơn dựa trên việc hiểu Habitus của cộng đồng mục tiêu.

Sự tranh luận và phê phán về Habitus

Những quan điểm ủng hộ và đối đầu với khái niệm Habitus

Habitus đã trải qua sự tranh luận và phê phán trong lĩnh vực xã hội học và nghiên cứu xã hội. Dưới đây là một số quan điểm ủng hộ và đối đầu với khái niệm này:

 1. Quan điểm ủng hộ:
  • Habitus giúp giải thích sự tồn tại và duy trì sự không bình đẳng xã hội. Nó giúp hiểu tại sao các tầng lớp xã hội khác nhau có các hành vi và quyết định khác nhau, từ đó đóng góp vào nghiên cứu về sự không bình đẳng xã hội và cách đối phó với nó.
 2. Quan điểm đối đầu:
  • Một số nghiên cứu cho rằng Habitus có thể quá tạo hóa và giản đơn hóa sự đa dạng và biểu đồng của hành vi con người. Habitus có thể không thể giải thích hoàn toàn tất cả các khía cạnh của cuộc sống và hành vi con người.
  • Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Habitus bị thiếu sự linh hoạt và sự thay đổi, không thể giải thích sự phát triển và sự thay đổi trong hành vi con người theo thời gian.

Mối quan hệ giữa Habitus và sự không bình đẳng xã hội

Một trong những điểm tranh luận quan trọng liên quan đến Habitus là mối quan hệ của nó với sự không bình đẳng xã hội. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Habitus chính là cơ sở của sự không bình đẳng xã hội, vì nó tạo ra sự khác biệt và phân chia trong xã hội. Habitus giúp duy trì và truyền đạt các giá trị, thái độ và kiến thức của các tầng lớp xã hội, từ đó tạo ra sự chênh lệch về cơ hội và quyền lực.

Tuy nhiên, một quan điểm đối đầu là rằng Habitus cũng có thể là một công cụ để đối phó với sự không bình đẳng xã hội. Con người có thể sử dụng và thay đổi Habitus của họ để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của họ và trong xã hội. Habitus không phải lúc nào cũng là yếu tố xác định duy nhất, và con người có thể phản đối và thay đổi nó dưới tác động của môi trường và trải nghiệm.

Những hạn chế và tranh cãi liên quan đến sử dụng Habitus trong nghiên cứu

Mặc dù Habitus có giá trị trong việc hiểu hành vi con người và sự không bình đẳng xã hội, nó cũng gặp phải một số hạn chế và tranh cãi trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học:

 1. Sự đo lường và định lượng: Habitus thường khó đo lường và định lượng do nó tồn tại trong tầng vô thức. Điều này làm cho việc nghiên cứu và kiểm chứng khoa học về Habitus trở nên khó khăn.
 2. Đa dạng và biểu đồng: Habitus có thể không thể giải thích hoàn toàn sự đa dạng và biểu đồng của hành vi con người. Con người không phải lúc nào cũng tuân thủ Habitus một cách tuyệt đối và có thể có sự thay đổi và đa dạng trong hành vi của họ.
 3. Chênh lệch xã hội: Habitus thường không xem xét đầy đủ các yếu tố chênh lệch xã hội như giới tính, tôn giáo, và dân tộc, làm cho việc hiểu sự phân chia xã hội trở nên hạn chế.

Kết luận

Habitus là một khái niệm quan trọng và phức tạp, mang lại cái nhìn sâu rộng hơn về mối quan hệ giữa con người và xã hội. Nó là một công cụ mạnh mẽ trong việc nghiên cứu sự không bình đẳng xã hội, văn hóa và hành vi con người và đóng góp vào việc hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh chúng ta.