Author: admin

W.E.B. Du Bois là ai?

W.E.B. Du Bois là ai?
W.E.B. Du Bois (1868-1963) là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ về phân biệt chủng tộc và phong trào nhân quyền. Sinh ra tại Great…

Anthony Giddens là ai?

Anthony Giddens là ai?
Anthony Giddens có tên đầy đủ là Anthony David Giddens là một trong những nhà xã hội học nổi tiếng và ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Ông chào…

Adam Smith là ai?

Adam Smith là ai?
Adam Smith là một nhà kinh tế học, triết gia, và nhà văn người Scotland, được coi là một trong những tượng đài quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế và triết học trong…

Ruth Benedict là ai?

Ruth Benedict là ai?
Ruth Benedict (1887-1948) là một trong những nhà nhân học văn hóa nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và xã hội. Cuộc đời và sự nghiệp…