Victor Turner là ai?

Victor Turner là ai

Victor Turner, tên đầy đủ là Victor Witter Turner, là một nhà nhân học và nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng, người đã đặt dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và nhân học xã hội. Ông ra đời vào ngày 28 tháng 5 năm 1920 và qua đời vào ngày 18 tháng 12 năm 1983. Victor Turner sinh tại Glasgow, Scotland, nhưng ông được biết đến với sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của mình tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Sau khi học tại Đại học Cambridge, ông tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực nhân học tại Đại học Manchester và Đại học Chicago. Turner đã có sự nghiệp đa dạng, từ giảng dạy, viết sách, đến tham gia vào các dự án nghiên cứu văn hóa trên khắp châu Phi và trên toàn cầu. Ông cũng từng là giảng viên tại trường Đại học Cornell ở Hoa Kỳ.

Victor Turner nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về ritơ và biểu tượng, cũng như việc ông áp dụng các khái niệm nhân học vào việc hiểu sâu hơn về các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Ông là một trong những nhà nghiên cứu tiêu biểu của trường phái Nhân học Tượng trưng (Symbolic Anthropology) và đã góp phần quan trọng vào phát triển lĩnh vực này.

Sự nghiệp và di sản của Victor Turner đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và nhân học xã hội, và ông được coi là một trong những nhà nghiên cứu quan trọng và ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân học.

Sự nghiệp nghiên cứu của Victor Turner

Các lĩnh vực nghiên cứu chính

Victor Turner đã chuyên sâu vào hai lĩnh vực nghiên cứu chính: Nhân học (Anthropology) và Nhân học Tượng trưng (Symbolic Anthropology).

 1. Anthropology (Nhân học): Turner đã bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực nhân học, là ngành khoa học xã hội chuyên về nghiên cứu về con người và xã hội. Ông đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu trên toàn thế giới, đặc biệt là tại châu Phi, và đã tiến hành nghiên cứu đối tượng về tôn giáo, văn hóa, và xã hội.
 2. Symbolic Anthropology (Nhân học Tượng trưng): Victor Turner được biết đến nhiều nhất qua việc phát triển lĩnh vực Nhân học Tượng trưng, một phương pháp nghiên cứu tập trung vào việc hiểu biểu tượng, ritơ, và ý nghĩa tượng trưng trong các nền văn hóa. Ông đã đưa ra những quan điểm sâu sắc về cách biểu tượng và ritơ phản ánh và thể hiện sự thay đổi xã hội và văn hóa.

Các công trình nổi bật

Victor Turner đã viết nhiều công trình quan trọng, những tác phẩm nghiên cứu và lý thuyết của ông đã ảnh hưởng sâu rộng đến lĩnh vực nhân học và nghiên cứu văn hóa. Dưới đây là một số công trình nổi bật của ông:

 • “The Forest of Symbols” (Rừng biểu tượng): Được xuất bản vào năm 1967, cuốn sách này là một trong những tác phẩm quan trọng của Turner về Nhân học Tượng trưng. Trong sách này, ông thảo luận về tầm quan trọng của biểu tượng và ritơ trong việc hiểu sâu hơn về văn hóa và xã hội.
 • “The Ritual Process” (Quá trình lễ nghi): Xuất bản năm 1969, cuốn sách này đề cập đến khái niệm “liminality” (trạng thái lưỡng tính) và nghiên cứu về các lễ nghi, nhấn mạnh vai trò của ritơ và quá trình biểu tượng trong việc tạo ra sự thay đổi xã hội và văn hóa.
 • Các công trình khác về ritơ và biểu tượng: Ngoài hai cuốn sách trên, Turner đã viết nhiều bài báo và tác phẩm khác về biểu tượng học và nghiên cứu về tôn giáo.

Đóng góp của Victor Turner cho lĩnh vực nghiên cứu

Khám phá về khái niệm “liminality” (ngưỡng)

Một trong những đóng góp quan trọng của Victor Turner cho lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và nhân học là việc khám phá và phát triển khái niệm “liminality.” Ông định nghĩa “liminality” như một giai đoạn trung gian trong các quá trình lễ nghi và biểu tượng, nơi mà thế giới thông thường và thế giới ngược lại tương giao nhau. Ông nêu rõ rằng trong “liminality,” con người thường trải qua sự biến đổi, thay đổi vai trò xã hội và cảm nhận về bản thân.

Khái niệm “liminality” của Turner đã giúp hiểu rõ hơn về các sự kiện quan trọng như lễ hội, lễ cưới, và các nghi lễ tôn giáo. Nó cũng được áp dụng trong lĩnh vực xã hội học để nghiên cứu về các biến đổi và thay đổi xã hội. “Liminality” đánh dấu sự chuyển đổi và thay đổi, và nó đã trở thành một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực Nhân học Tượng trưng.

Ông đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc vào các vấn đề liên quan đến lễ hội, tôn giáo, và những trải nghiệm xã hội của con người. Dưới đây là một số đóng góp quan trọng của Victor Turner cho lĩnh vực nghiên cứu:

 1. Khái niệm về “Lễ hội và Hiệu ứng Lễ hội”: Turner đã phát triển khái niệm về “hiệu ứng lễ hội” để mô tả những thay đổi xã hội và tinh thần xảy ra trong môi trường lễ hội và ritơ hóa. Ông nghiên cứu sâu về các cuộc lễ hội ở các vùng khác nhau trên thế giới và đã đưa ra sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của lễ hội trong việc xây dựng và duy trì những kết nối xã hội và văn hóa.
 2. Lý thuyết về “Xoay tròn Lễ hội”: Turner đưa ra lý thuyết về “xoay tròn lễ hội,” mô tả quá trình lễ hội qua ba giai đoạn – “giao diện,” “liminal,” và “quá trình trở lại.” Giai đoạn “liminal” đặc biệt quan trọng, vì đó là thời gian khi người tham gia lễ hội bị “tách rời” khỏi xã hội thông thường và được thúc đẩy vào một không gian xã hội mới, sẽ thay đổi họ. Ông cho rằng giai đoạn này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái định hình xã hội và cá nhân.
 3. “Ký hiệu và Hiệu ứng”: Turner đã đóng góp vào việc hiểu về vai trò của ký hiệu và biểu tượng trong văn hóa. Ông nghiên cứu về cách mà người dân sử dụng ký hiệu và biểu tượng để thể hiện ý nghĩa xã hội và tôn giáo, đặc biệt là trong bối cảnh lễ hội và tôn giáo truyền thống.
 4. Sự nghiên cứu về tôn giáo và huyền bí: Turner đã nghiên cứu sâu về các tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống, đặc biệt là tôn giáo dân gian và tôn giáo ẩn dụ. Ông đã giúp định nghĩa lại cách ta hiểu về tôn giáo và vai trò của nó trong đời sống con người.

Tầm quan trọng của Victor Turner

Victor Turner là một nhà nghiên cứu có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và nhân học xã hội. Công việc của ông đã có những ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài trong nhiều khía cạnh:

Sự ảnh hưởng đối với lĩnh vực nhân học và nghiên cứu văn hóa:

 1. Phát triển lý thuyết về biểu tượng học: Victor Turner đã làm cho lĩnh vực Nhân học Tượng trưng trở nên phổ biến và quan trọng hơn bao giờ hết. Công việc của ông đã mở ra cánh cửa cho các nhà nghiên cứu khác để hiểu sâu hơn về sự thay đổi văn hóa và xã hội thông qua việc nghiên cứu biểu tượng và ritơ.
 2. Khám phá khái niệm “liminality”: Khái niệm về trạng thái ngưỡng (liminality) đã trở thành một công cụ quan trọng trong nghiên cứu về nghi lễ và lễ nghi. Nó giúp nhà nghiên cứu và nhân học hiểu rõ hơn về cách con người trải qua các giai đoạn trung gian trong cuộc sống và những tác động của nó đối với tư duy và văn hóa.

Ứng dụng của công việc của ông trong các lĩnh vực khác như tôn giáo, xã hội học và nghệ thuật:

 • Tôn giáo: Công việc của Victor Turner đã giúp hiểu rõ hơn về tôn giáo và các nghi thức tôn giáo. Khái niệm liminality đã được áp dụng trong việc giải thích các nghi lễ tôn giáo và tạo ra một cách tiếp cận mới cho việc nghiên cứu tôn giáo.
 • Xã hội học: Lý thuyết về ritơ và biểu tượng học của Turner đã ảnh hưởng đến lĩnh vực xã hội học, đặc biệt là trong việc nghiên cứu về văn hóa xã hội và thay đổi xã hội. Ông đã mở ra một góc nhìn mới về cách biểu tượng và ritơ tác động đến hành vi xã hội và tổ chức xã hội.
 • Nghệ thuật: Công việc của Victor Turner cũng đã có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật và hiểu biết về cách nghệ thuật thể hiện ý nghĩa và tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Ông đã giúp hiểu rõ hơn về sự kết hợp giữa nghệ thuật và văn hóa thông qua lý thuyết về ritơ và biểu tượng học.

Kết luận

Di sản của Victor Turner không chỉ là những lý thuyết và công trình nghiên cứu, mà còn là sự truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học giả tiếp theo. Công việc của ông vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng và kiến thức quý báu trong việc hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh chúng ta và những biểu tượng tạo nên văn hóa con người.