Nhân học là gì?

Nhân học là gì?

Nhân học là lĩnh vực nghiên cứu về những gì tạo nên con người chúng ta.

Các nhà nhân học có một cách tiếp cận rộng rãi để hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của trải nghiệm con người, mà chúng ta gọi là tính tổng thể. Họ xem xét quá khứ, thông qua khảo cổ học, để xem các nhóm người sống cách đây hàng trăm hoặc hàng nghìn năm như thế nào và điều gì là quan trọng đối với họ. Họ xem xét những gì tạo nên cơ thể sinh học và di truyền của chúng ta, cũng như xương, chế độ ăn uống và sức khỏe của chúng ta.

Các nhà nhân chủng học cũng so sánh con người với các loài động vật khác (thường gặp nhất là các loài linh trưởng khác như khỉ và tinh tinh) để xem chúng ta có điểm gì chung với chúng và điều gì khiến chúng ta trở nên độc đáo. Mặc dù gần như tất cả con người đều cần những thứ giống nhau để tồn tại, như thức ăn, nước uống và tình bạn, nhưng cách mọi người đáp ứng những nhu cầu này có thể rất khác nhau.

Các nhà nhân chủng học cũng cố gắng hiểu cách mọi người tương tác trong các mối quan hệ xã hội (ví dụ với gia đình và bạn bè). Họ xem xét những cách khác nhau mà mọi người ăn mặc và giao tiếp trong các xã hội khác nhau. Các nhà nhân học đôi khi sử dụng những so sánh này để hiểu xã hội của chính họ. Nhiều nhà nhân loại học làm việc trong xã hội của họ nghiên cứu về kinh tế, y tế, giáo dục, luật và chính sách (chỉ nêu tên một số chủ đề). Khi cố gắng hiểu những vấn đề phức tạp này, họ ghi nhớ những gì họ biết về sinh học, văn hóa, các loại hình giao tiếp và cách con người sống trong quá khứ.

4 Nhánh Nghiên Cứu Chính Của Nhân Học

Khảo Cổ Học

Các nhà khảo cổ học nghiên cứu văn hóa con người bằng cách phân tích các đồ vật mà con người đã làm ra. Họ cẩn thận loại bỏ khỏi mặt đất những thứ như đồ gốm và công cụ, và họ lập bản đồ vị trí của các ngôi nhà, hố rác và các khu chôn cất để tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của một người dân. Họ cũng phân tích xương và răng của con người để có được thông tin về chế độ ăn uống của một người và những căn bệnh mà họ mắc phải. Các nhà khảo cổ thu thập tàn tích của thực vật, động vật và đất từ những nơi con người đã sống để hiểu cách con người sử dụng và thay đổi môi trường tự nhiên của họ.

Phạm vi thời gian nghiên cứu khảo cổ học bắt đầu từ tổ tiên loài người sớm nhất cách đây hàng triệu năm và kéo dài đến tận ngày nay. Giống như các lĩnh vực nhân chủng học khác, các nhà khảo cổ học quan tâm đến việc giải thích sự khác biệt và tương đồng trong xã hội loài người qua không gian và thời gian.

Nhân học là gì?

Nhân Học Hình Thể

Các nhà nhân học hình thể tìm cách hiểu cách con người thích nghi với các môi trường khác nhau, nguyên nhân gây bệnh và tử vong sớm, và cách con người phát triển từ các động vật khác. Để làm điều này, họ học con người (sống và chết), các loài linh trưởng khác như khỉ và vượn, và tổ tiên của con người (hóa thạch).

Họ cũng quan tâm đến cách sinh học và văn hóa làm việc cùng nhau để định hình cuộc sống của chúng ta. Họ quan tâm đến việc giải thích những điểm tương đồng và sự khác biệt được tìm thấy trong số những người trên toàn thế giới. Thông qua công việc này, các nhà nhân chủng học sinh học đã chỉ ra rằng, trong khi con người làm thay đổi trong sinh học và hành vi của họ, chúng giống nhau hơn nhau so với khác nhau.

Nhân Học Văn Hóa – Xã Hội

Các nhà nhân chủng học văn hóa xã hội khám phá cách mọi người ở những nơi khác nhau sống và hiểu thế giới xung quanh họ như thế nào. Họ muốn biết những gì mọi người nghĩ là quan trọng và các quy tắc họ đưa ra về cách họ nên tương tác với nhau. Ngay cả trong một quốc gia hoặc một xã hội, mọi người có thể không đồng ý về cách họ nên nói, ăn mặc, ăn uống hoặc đối xử với người khác.

Các nhà nhân loại học muốn lắng nghe tất cả các tiếng nói và quan điểm để hiểu các xã hội khác nhau như thế nào và chúng có điểm chung như thế nào. Các nhà nhân học văn hóa xã hội thường thấy rằng cách tốt nhất để tìm hiểu về các dân tộc và nền văn hóa đa dạng là dành thời gian sống giữa họ. Họ cố gắng hiểu các quan điểm, thực hành và tổ chức xã hội của các nhóm khác mà giá trị và lối sống của họ có thể rất khác với nhóm của họ. Kiến thức họ thu được có thể làm phong phú thêm sự hiểu biết của con người ở một mức độ rộng hơn.

Nhân Học Ngôn Ngữ

Các nhà nhân học ngôn ngữ học nghiên cứu nhiều cách mọi người giao tiếp trên toàn cầu. Họ quan tâm đến cách ngôn ngữ liên kết với cách chúng ta nhìn thế giới và cách chúng ta liên hệ với nhau. Điều này có nghĩa là xem cách ngôn ngữ hoạt động ở tất cả các dạng khác nhau của nó và cách nó thay đổi theo thời gian. Nó cũng có nghĩa là xem xét những gì chúng ta tin tưởng về ngôn ngữ và giao tiếp, cũng như cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ trong cuộc sống của mình. Điều này bao gồm các cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ để xây dựng và chia sẻ ý nghĩa, để hình thành hoặc thay đổi danh tính, và thực hiện hoặc thay đổi các mối quan hệ quyền lực. Đối với các nhà nhân học ngôn ngữ học, ngôn ngữ và giao tiếp là chìa khóa cho cách chúng ta tạo nên xã hội và văn hóa.

Nhân học là gì?

Nhân học Ứng dụng

Các nhà nhân học ứng dụng làm việc để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực bằng cách sử dụng các phương pháp và ý tưởng nhân học. Ví dụ, họ có thể làm việc trong các cộng đồng địa phương giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục hoặc môi trường. Họ cũng có thể làm việc cho các viện bảo tàng hoặc công viên quốc gia hoặc tiểu bang giúp giải thích lịch sử. Họ có thể làm việc cho chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc liên bang hoặc cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Những người khác có thể làm việc cho các doanh nghiệp, như cửa hàng bán lẻ hoặc công ty phần mềm và công nghệ, để tìm hiểu thêm về cách mọi người sử dụng sản phẩm hoặc công nghệ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Việc làm cho các nhà nhân học ứng dụng đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây với ngày càng nhiều cơ hội hơn khi nhu cầu tăng lên đối với các bộ kỹ năng có giá trị của họ.