Blog

Socrates là ai?

Socrates là ai?
Socrates là một nhà triết học, nhà tư tưởng và là một trong những nhân vật quan trọng nhất của triết học phương Tây. Ông được coi là người sáng lập ra triết học đạo…